تنظیمات پنل | مجله هنرمی

آموزش امور مالی

آموزش امور مالی

در این مقاله سعی داریم تا پاسخی بر تمامی سوالات امور مالی پنل فروش واریز ها و برداشت ها داشته باشیم و تمامی مراحل یک به یک بررسی کنیم پس با ما در این مقاله ادامه مطلب

آموزش تنظیمات پنل

آموزش تنظیمات پنل

در این آموزش سعی داریم تا تنظیمات پنل فروش را برای شما شرح دهیم : در بخش تنظیمات پنل فروش شما با سه بخش رو به رو خواهید بود بخش اطلاعات حساب کاربری بخش تنظیمات ادامه مطلب